Starpkultūru attiecības uzņēmējdarbībā

Aptauja

Read the question and answer it by choosing the correct variant.
starpkulturu_attiecibas_uznemejdarbiba.jpg